Jsme rádi, že našim zákazníkům, dodavatelům a dalším partnerům můžeme potvrdit záruku kvalitní spolupráce, již deklaruje nově obdržený certifikát dle mezinárodně uznávané normy kvality ISO 9001:2015.

Systém managementu kvality je v Perfect System zaveden již od roku 2007 a pravidelně revidován a dozorován, aby odpovídal zvyšujícím se nárokům na kvalitu poskytovaných služeb a produktů. V letošním roce proběhl recertifikační audit, vedený zástupcem společnosti URS Holdings, a to podle novely normy z roku 2015. Novela s sebou přináší řadu významných a v mnohých ohledech smysluplných změn, zejména přizpůsobila své požadavky skutečnému podnikatelskému prostředí a nedbá tak striktně na dodržování pro praxi zbytečných byrokratických postupů. To umožňuje dát větší prostor tomu, na čem v řízení kvality skutečně záleží, tedy na vytrvalé snaze dosáhnout spokojenosti všech zainteresovaných stran. 

V průběhu auditu byly důkladně prověřovány procesy vedoucí k zajištění služeb a produktů, postup vyhodnocování spokojenosti zákazníků a řešení stížností, řízení lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců, kompletnost interní dokumentace, provádění interních auditů kvality, sledování měřítek úspěšnosti, nastavování a plnění cílů a další. 

Velké poděkování patří všem našim zaměstnancům, kteří svou prací neustále přispívají ke zlepšování poskytovaných služeb a spokojenosti zákazníků. 

 

Líbil se Vám článek? Sdílejte!